ติดต่อ

Komvech Dangrpapi

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)

7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ 10900

Tel: 0-2521-0690 ต่อ 321

Fax: 0-2521-7187

Email: komvech@gmail.com